بزرگترین و اولین رویداد تخصصی خراسان جنوبی(فردوس)

"راز موفیقت"
❌در کسب و کار و کارآفرینی❌

راز موفیقت - در کسب و کار و کارآفرینی - مهدی صفایی - عباس برزگر -