با سلام
آزمون مجدد مهارتهای ارتباطات موثر محیط و دیگران

  • تعداد سوالات : ۱۰ عدد
  • مدت زمان آزمون : 2۰ دقیقه
  • آزمون نمره منفی : ندارد
  • نمره قبولی : بالای 60
با آرزوی موفقیت

شرکت رهپویان امروز