با سلام آزمون برقراری ارتباطات موثر محیط و دیگران
  • تعداد سوالات : ۱۰ عدد
  • مدت زمان آزمون : 2۰ دقیقه
  • آزمون نمره منفی : ندارد
  • نمره قبولی : بالای 60
با آرزوی موفقیت

شرکت رهپویان امروز