دوره آموزشی تکنیک های مصاحبه استخدامی

تکنیک های مصاحبه استخدامی در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزشی تکنیک های مصاحبه استخدامی مصاحبه استخدامی…

250,000 تومان

طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات(PM)

طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات (PM) در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزشی طراحی…

820,000 تومان