راهکارهای هوش مصنوعی در بازاریابی موفق

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزشی راهکارهای هوش مصنوعی در بازاریابی موفق دوره‌های آموزشی راهکارهای هوش…

1,250,000 تومان

وبینار آموزشی بازاریابی و فروش تلفنی

هدف اصلی بازاریابی تلفنی این است که در مورد محصول یا خدمات یک شرکت آگاهی لازم را ایجاد نماید.

550,000 تومان