دوره آموزشی آنلاین توانمند سازی مسئولین دفاتر مدیران

  • مهارت برنامه ریزی و تنظیم جلسات و ملاقات و تشریفات اداره واموردفتری
  • آموزش نامه نگاری وآیین نگارش و بایگانی اسناد و مدارک
  • توانایی کار با نرم افزارهای اداری
640,000 تومان