دوره آموزشی آنلاین اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی

هدف حفاظت فیزیکی ایجاد یک محیط امن و محافظت شده است تا از خطرات مرتبط با سرقت، آسیب جسمانی، آسیب به دارایی‌ها و سایر تهدیدهای فیزیکی محافظت کند.

640,000 تومان