دوره آموزشی آنلاین روابط عمومی الکترونیک

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزشی روابط عمومی الکترونیک دوره‌های آموزشی روابط عمومی الکترونیک یا دوره‌های…

400,000 تومان

دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی

عریف سرپرستی و سرپرست
نقش و جایگاه سرپرستان در سازمان
تفاوت اصول مدیریت و سرپرستی سازمان و …

640,000 تومان

دوره آموزشی تکنیک های مصاحبه استخدامی

تکنیک های مصاحبه استخدامی در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزشی تکنیک های مصاحبه استخدامی مصاحبه استخدامی…

250,000 تومان

طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات(PM)

طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات (PM) در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزشی طراحی…

820,000 تومان