نقش هوش مصنوعی در یادگیری سازمانی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزشی نقش هوش مصنوعی در یادگیری سازمانی دوره‌های آموزشی نقش هوش…

1,250,000 تومان