هوش مصنوعی و فناوری های نوین در صنعت انبارداری

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزشی هوش مصنوعی و فناوری های نوین در صنعت انبارداری دوره‌های…

1,250,000 تومان