کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت HSE و مدیریت ایمنی فرایند

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزشی کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت HSE و مدیریت ایمنی فرایند…

1,250,000 تومان