مدیریت زنجیره تامین - SCM - رهپویان امروز
18%
تخفیف

مدیریت زنجیره تامین SCM

هدف از دوره SCM تبیین جایگاه الگوی مهندسی ارزش در نظام مدیریت سازمان میباشد…

0
990,000 تومان