هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزشی هوش مصنوعی و یاگیری ماشین دوره‌های آموزشی هوش مصنوعی (AI)…