وبینار آموزشی بازاریابی و فروش تلفنی

هدف اصلی بازاریابی تلفنی این است که در مورد محصول یا خدمات یک شرکت آگاهی لازم را ایجاد نماید.

550,000 تومان